Aprendre ha de ser fàcil


A l'entorn escolar el 80 % de la informació que rep l'infant entra per via visual, és per això que cal investigar si totes les seves habilitats visuals estan a ple rendiment a l'edat escolar, i si serà capaç d'estar a preparat per assolir l'esforç que suposa. Avaluació optomètrica de l'eficàcia visual. S'avaluen totes les habilitats d'eficàcia com són: l'agudesa visual, la motilitat ocular, la binocularitat, la capacitat d'enfoc, ull mandrós (ambliopia), la visió del color i les capacitats de fusió i d'apreciar el relleu i la profunditat (estereòpsia).


Visit Site

Visió i aprenentatge

Així podrem descartar disfuncions visuals no patològiques i si cal rehabilitar-les.

Project Details

:

Tags