Vossen
hero

visió i aprenentatge

CENTRE • OPTOMETRIA • SABADELL

Nou projecte ASO (abre sus ojos)

Associació sense ànim de lucre. Optometristes , oftalmòlegs i voluntaris que un cop a l’any preparen un cribratge a persones amb dany cerebral i TEA. www.abresusojos.org

Associació sense ànim de lucre.

Optometristes , oftalmòlegs i voluntaris que un cop a l’any preparen un cribratge a persones amb dany cerebral i TEA.

www.abresusojos.org