Vossen
hero

TRACTAMENTS


Teràpia visual

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

La visió té un gran avantatge: pot ser parametritzada a molts nivells. Això vol dir que tenim moltes dades per saber quins aspectes poden ser millorats. Fem reavaluacions per conèixer l'eficiència de l'entrenament i modificar-lo fins a fer-lo molt millor. Cada persona, en funció del problema que presenti, tindrà un programa personalitzat de Teràpia Visual que buscarà el màxim rendiment, integrant el sistema visual amb el sistema auditiu, propioceptiu i motor. Mitjançant la teràpia visual podem millorar el rendiment en la lectura, amb el que això significa pel que fa a rendiment escolar i acadèmic, i fins i tot en l’esport. Tant en nens com en adults. Per mitjà de lents i filtres podem modificar la percepció directa de l'espai real que envolta el pacient, a més de fer servir programes informàtics específics. Curiosament, aquest entrenament a través de la percepció comporta un auto-coneixement que sovint va acompanyat de millores a molts nivells. No ens hauria de sorprendre que un cop un nen aprèn a rectificar errades visuals pugui també adonar-se de com millorar les seves estratègies d'estudi o que s'adoni que pot practicar un esport amb més èxit que abans. I amb això segur que se sentirà més capacitat emocionalment per afrontar nous reptes en qualsevol camp.

Integració de Reflexos Primaris

Viso-motora

Avaluem la relació postural i propioceptiva amb la visual.

Realitzem proves d'integració dels Reflexos Primitius o Reflexos Primaris a qualsevol edat. Ens donen informació de la maduració del seu SNC.

El control postural que s'hauria de tenir assolit als tres anys d'edat de vegades no és del tot eficient, interferint així en la postura i altres capacitats de l'individu.

Percepció Visual

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Quan parlem de percepció visual hem d'entendre que VEURE-HI BÉ no comporta automàticament ser capaç d'utilitzar la visió per a qualsevol cosa. Si aquesta BONA VISIÓ s'assoleix a costa d'un gran esforç la persona s'esgotarà aviat, o senzillament no podrà recordar fàcilment el que acaba de veure. Els tests de percepció visual ens ajuden a saber quins aspectes perceptius fan que algú no es trobi còmode davant d'un puzle, o es perdi quan ha de fer un esquema, o li calgui passar a net els apunts. Això també pot donar-se auditivament: que no pugui fer-se una idea general sobre la temàtica d'una conferència o concentrar-se en alguns aspectes determinats per damunt d'altres.... Dins el tema perceptiu també és cal obtenir dades sobre la coordinació dels diferents sentits entre si. Ens expressem amb igual facilitat oralment que visual? Coordinem la visió amb els moviments del cos ?

Fototeràpia Syntònics

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Què és La Fototeràpia Syntonic ?

És una tècnica que es basa en els efectes que causen a l'ull determinades longituds d'ona dins de l'espectre de la llum visible. La recepció d'aquesta freqüència de llum és el que té efectes terapèutics.

Aquesta teràpia va ser desenvolupada fa algunes dècades per Robert Michael Kaplan i Jacob Liberman als Estats Units. El College of Syntonic Optometry acredita els professionals que tenen el coneixement necessari per a l'ús d'aquesta teràpia.

Estudis clínics realitzats pels doctors Robert M. Kaplan el 1983 i per Jacob Liberman el 1986 van confirmar que molts nens amb dificultats d'aprenentatge tenen reduïda la sensibilitat de la seva visió perifèrica, el que significa que presentaven una disfunció central-perifèrica.

La tècnica consisteix en la valoració optomètrica de les habilitats visuals, la valoració dels camps visuals funcionals i la relació entre el sistema visual focal (enfocament) i el sistema visual perifèric (binocularitat).

El seu ús permet estimular bioquímicament connexions del sistema nerviós, de manera que es poden obtenir resultats molt eficaços en camps diversos.

Què podem millorar amb el tractament?

Aquesta teràpia complementa la teràpia visual optomètrica, i resulta eficaç pel tractament de:

 • Visió borrosa o inestable.
 • Estrabismes.
 • Ambliopia (ull mandrós).
 • Visió doble.
 • Reducció de la visió perifèrica.
 • Mals de cap.
 • Problemes d'atenció i concentració.
 • Problemes de lectura.
 • Coordinació i equilibri.
 • Lesió cerebral traumàtica.
 • Rendiment esportiu

A COS som membres del College of Syntonic Optometry on adreçant-vos a la seva pàgina web podreu trobar més informació: collegeofsyntonicoptometry.com