Vossen
hero

AVALUACIONS


Pediàtrica

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A partir de 2 anys. Els primers anys de vida són molt importants pel desenvolupament de la visió, per això el diagnòstic precoç és fonamental per prevenir disfuncions visuals. Realitzem l'examen al teu fill en un espai ampli, relaxant i atractiu, de manera que puguem valorar el seu rendiment visual sense que se senti pressionat. Relacionant el resultat de les proves visuals amb el seu desenvolupament motor i amb com es relaciona amb l'entorn.

Visió i aprenentatge

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

A l'entorn escolar el 80 % de la informació que rep l'infant entra per via visual, és per això que cal investigar si totes les seves habilitats visuals estan a ple rendiment a l'edat escolar, i si serà capaç d'estar a preparat per assolir l'esforç que suposa. Avaluació optomètrica de l'eficàcia visual S'avaluen totes les habilitats d'eficàcia com són: l'agudesa visual, la motilitat ocular, la binocularitat, la capacitat d'enfoc, ull mandrós (ambliopia), la visió del color i les capacitats de fusió i d'apreciar el relleu i la profunditat (estereòpsia). Així podrem descartar disfuncions visuals no patològiques i si cal rehabilitar-les.

Viso-perceptiva

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Es compon de múltiples proves la seqüència de les quals es va determinant en base a un qüestionari previ als resultats de l'avaluació optomètrica i a les respostes que es van donant en cada test. Avaluem com el nen/a és capaç de processar la informació que li arriba de l’entorn. S'avaluen capacitats de discriminació, memòria visual, relacions viso-espacials, memòria en seqüències, velocitat lectora i d'altres tests que relacionen la integració sensorial i el sistema perceptiu.

Viso-motora

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Avaluem la relació postural i propioceptiva amb la visual. Realitzem proves d'integració dels Reflexos Primitius o Reflexos Primaris a qualsevol edat. El control postural que s'hauria de tenir assolit als tres anys d'edat de vegades no és del tot eficient, interferint així en la postura i altres capacitats de l'individu. Ens donen informació de l'estat maduratiu del SNC.